The Multilingual and Multicultural Web-Log by Spumarche® 

dedicated to the exclusive pleasures, draws on expressions of oenological and gastronomic civility from various countries around,

breaking down every frontier and distance between the different ethnicities and traditions, besides being a marketing tool of business communication

Lifestyle Web-Log by Eva Kottrova 

Vatican City

A Tigris folyót megtestesítő szobor a Pio-Clementino múzeum Nyolcszögletű udvarában - Vatikáni Múzeumok

Musei Vaticani - A csodálatos vatikáni múzeum-egység

A csodálatos vatikáni múzeum-egység

Descrizione immagine

▫ © Kottra Éva / Eva Kottrova  →  netBarátnő

Explorer - Spumarche -  A múzeum bejáratát ékesítő szoborcsoport a két mennyei mestert, Michelangelot és a fiatal Raffellot testesíti meg - bejárat múzeum

A múzeum bejáratát ékesítő szoborcsoport a két mennyei mestert, Michelangelot és a fiatal Raffellot testesíti meg

Reggel hét órakor, szinte őrszemként állok a Vatikáni Múzeumok monumentális bejárati kapuja elé..., amikor egy jókedvű madársereg örömteli szárnyalása töri meg a kora reggeli nedves atmoszféra harmóniáját. Egyedülálló pillanat ez!

A kapun túli mesterművek ezreit, a sötét termek kíméletes fényű, aprócska izzóinak temérdeke ébreszti, hogy időben elkészülhessenek a műkedvelő látogatók részletes szemvételére. Róma zűrzavara hamarosan elhatalmasodik az Istenháza körüli szelíd csend felett, s vele együtt a turisták lármás tömege is megjelenik. Hátra pillantva, egy végeláthatatlan sort fedezek fel.

Ez képtelenség! Hogyan és mikor termettek itt? Mind, egy szemrebbenés alatt! A majd kétórás, izgatottságtól megtelt várakozás után elsőként lépek be a tóduló tömeg előtt. Vágyaim szerint békésen, múzsaként szerettem volna élvezni ezt a pillanatot, hisz nem akármilyen helyen vagyunk. Létünk, kultúránk, hovatartozásunk indult hódító útjára innen; mégis piactéri a hangulat...

Már a jegy ára is elárulja, hogy sok meglepetésben lesz részem. Előkészítem leghűségesebb útitársamat, a fényképezőgépemet, hogy a legszebb emlékeket örökre magammal vihessem, s azon nyomban bevetem magam a művészet gyönyörűséges fergetegébe.

Elsőként a képgalériába sietek, ahol tudom, hogy Caravaggio heves modorának kontrasztos fény- és színjátéka várja, hogy fogdájába ejtsen. A bűvös fogdáig vezető hosszú folyosón, a háromszárnyú oltárképek közül Giotto ecsetvonásai a legkitűnőbbek. A vidám színek összhangja és az alakok szemvonása, téveszthetetlenül jellemzik a gótikus festészet legtehetségesebb alkotóját. A ropogó padlón haladva egy Muzsikáló Angyal lopja el kíváncsiskodó tekintetemet. Aranyszínű göndör haja, csipkednivaló pirospozsgás orcája és kecses hegedűvonója előtt nem lehet csak úgy, észrevétlenül, elsietni. Odébb, Leonardo vén San Girolamója a neves mester anatómiai tudását fitogtatja...

Explorer  - Spumarche - Melozzo da Forlì  brácsán játszó angyala - Vatikán, múzeum - képtár - Róma

Melozzo da Forlì  brácsán játszó angyala

Spumarche - Explorer - Transzfiguráció - Raffaello Sanzio - Musei Vaticani

Transzfiguráció - Raffaello Sanzio

A folyosó végén lévő modern üvegajtó és a mögé zárt szalon bágyadt fényei felbecsülhetetlen értékekről adnak jelet. Lélegzet-visszatartva lépek be a hatalmas, légkondicionált terembe, ahol Raffaello bíborba-bársonyba öltöztetett szentatyáinak vörös palástjai hevítik fel a légkört. A fenséges mellképek között, a fiatal piktor utolsó alkotása, a Trasfigurazione, nem csak méreteinek köszönhetően tűnik ki – magával ragadó szépsége Istenhez való sietségét sugallja.

A Mindehatót megtestesítő Jézus felől áradó fényt, a rettegő halandókkal teli sötét szikla töri meg, a mesebeli szépséggel megfestett jelenségek dinamizmusával. A terem közepén várakozó padról folytatom a gyönyörködést, s közben próbálom megállítani az idő kérlelhetetlen kerekét. Nem működik! Visszalépek a saját fényében ragyogó festményhez, hogy a színek ostromló áramát csodálhassam. Legszívesebben a jelenet részévé válnék, hogy, ha csak egy pillanatra is, de megérinthessem a megdöbbentően vitális szereplők egyikét.

Kedvencem – Caravaggio, most dúlna-fúlna! Nem is merek a várva-várt képe elé állni ilyen sokkos hangulatban... Bár a kép szépsége vitathatatlan, mégsem tudok rá kellőképpen koncentrálni. Egy kis időre lenne szükségem, hogy feldolgozzam az előző festmény által okozott érzelmeket. De az idő kegyetlen – a múzeum kora délután bezár, s addig négyezer évig visszamenő kincsestár várja, hogy felfedezzem. Még Guido Reni rafináltan kidolgozott San Matteoja kéri felkavart pillantásomat, de őt már csak otthon, a múzeum által kiadott könyvben csodálom meg. Ezt a nagyszerű mesteri műt akár Rembrandt is megfesthette volna.

Az átvezető folyosó szigorú légköre segítségemre siet, hogy gyorsan összeszedjem magam, s máris a pantheoni szépségű kerek szalonban, a Sala Rotondában, császárokhoz illő fényűzésben találom magam. Az emberfeletti nagyságú görög istenek márvány szobrai gyűrűt alkotva állnak a szoborfülkékben. Köztük, a titáni méretű Herkules vaskos aranyszobra az uralkodó. A díszítőelemekben gazdag ókori mozaikpadló, a rajta nehezedő, Néró császár Domus Aureájából származó gigantikus monolitból (egyetlen, vulkáni eredetű kőtömbből) faragott szökőkútmedence s az arany dekorációkon sziporkázó napsugarak minden látogató lélegzetét megbénítják. A következő szalonban az allegorikus figurákkal díszített hatalmas porfír szarkofágok is a határtalan császári pompáról tanúskodnak, s a bennük pihenők túlvilági nyugalmát még a harsogó turisták sem zavarhatják.

Spumarche - Explorer - Római mozaikpadlóra állított hatalmas porfiltál és helléni szobrok a Körcsarnokban - Museo Pio Clementino

Római mozaikpadlóra állított hatalmas porfiltál és helléni szobrok a Körcsarnokban - Museo Pio Clementino

Laokoón és fiai  a Nyolcszögletű udvarban

A nyolcszögletű átrium minden szegében helléni szépségű szobrok díszelegnek. Azt sem tudom melyik elébe fussak, hogy elsőként megcsodáljam. Az ókori görög szobrászat, éppen csak a szó hatalmával nem tudta megáldani érdekes történetekhez fűződő hőseit. Legfontosabb köztük az óriáskígyókkal küszködő Laocoonte, mely a reneszánsz képzőművészet meghatározója volt. Michelangelo elsőként tanulmányozhatta az ásatásokból napvilágra tért nyakatekert szoborcsoportot. Ugyanilyen esztétikai erővel bír a Tigris folyót megtestesítő, izmoktól duzzadó szakállas figura is. De Apolló fürkésző tekintetéből és Hermész merengésbe borult, bájos arcáról is boszorkányos vonzerő árad.

Az állatvilágnak ajándékozott oszlopos teremben vadászjeleneteket megtestesítő márványszobrok sorakoznak. Sok köztük az aprócska méretű, de közelről megcsodálni őket sajnos nem lehet.

Talán itt az ideje, hogy összegezzek: a híres és csodás Sixtus-kápolnáig vezető folyosók és mesebeli szépségű termek végtelenségét szenzációs szépségű freskók és római kori szobrok megszámlálhatatlan sora ékesíti. Az etruszkok kézművességének meglepő tehetsége és az egyiptomi származású kisebb-nagyobb kincsek, a pompás püspöki fogatok és a vatikáni pénzérmék tengere, a monumentális gyertyatartók és a tüneményes mázzal díszített hatalmas vázák mind-mind a kereszténység gazdag birodalmának tulajdonában állnak.

Szerencsére mindezt mi is megcsodálhatjuk. Bizony vétek lenne kihagyni!


+ 39 - 06 6988 3332
Musei Vaticani, Viale Vaticano, Stato della Città del Vaticano

A Sixtus-kápolna mennyezetfreskójának részlete - 15ö8 - 1512 - A líbiai szibilla - Michelamgelo

Részlet a De vita Caesarum / Császáréletrajzok műből:

Suetonius, római levéltáros és életrajzíró így ír Nero császár haláláról

« Obiit tricensimo et secundo aetatis anno, die quo quondam Octaviam interemerat, tantumque gaudium publice praebuit, ut plebs pilleata tota urbe discurreret. et tamen non defuerunt qui per longum tempus vernis aestivisque floribus tumulum eius ornarent ac modo imagines praetextatas in rostris proferrent, modo edicta quasi viventis et brevi magno inimicorum malo reversuri. Quin etiam Vologaesus Parthorum rex missis ad senatum legatis de instauranda societate hoc etiam magno opere oravit, ut Neronis memoria coloretur. denique cum post viginti annos adulescente me extitisset condicionis incertae qui se Neronem esse iactaret, tam favorabile nomen eius apud Parthos fuit, ut vehementer adiutus et vix redditus sit. » ...  olvasd tovább a SZÉPIRODALOM fejezetben  -  versione italiana nella sezione LETTERATURA

© Copyright  2017 - Spumarche® -  Explorer - All rights reserved